Piiraisen Kuntta®

Från Kajanaland till alla nordiska länder

Kuntta, det vill säga ett litet stycke skog, har de senaste åren blivit ett populärt val för såväl fritidshus- och egnahemsträdgårdar som offentliga områden. Kuntta ger ett trivsamt skogslandskap som genast är klart och som kräver minimal skötsel. Tack vare den ekologiska profilen och det obetydliga skötselbehovet är kuntta en ypperlig lösning för den som vill anlägga en naturenlig och underhållsfri trädgård.

Piiraisen Viherpalvelu Oy är ett medelstort Kajanabaserat företag inom trädgårdsanläggning. Antalet anställda uppgår sommartid till cirka 60 och vintertid till cirka 30. Med över 30 års erfarenhet av anläggning och skötsel av grönområden kan vi garantera att kuntta appliceras med omsorg samt med hänsyn till underlagskrav och skötselåtgärder.

Piiraisen Kuntta® är en skogsmatta som till största delen består av blåbärsris- och lingonrisvegetation, vanligen med inslag av ljung, kråkbär och olika mossor. Skogsmattan lämpar sig för flera olika växtmiljöer och anpassar sig snabbt till växtbeståndet på en ny plats.

Skogsmarken tas (räddas) från områden som ska kalhuggas. Skogsmattan som är åt åtta eller tio kvadratmeter stor (2 x 4 m eller 2 x 5 m) och cirka 10 cm tjock rullas ihop och levereras till kunden, i vissa fall redan samma vecka som kuntta beställs! Vid behov skär vi rullen i mindre bitar hos kunden. Vi rekommenderar att skogsmarken appliceras i stora bitar för att fogarna ska bli så få som möjligt och därmed ge ett sammanhängande rotsystem med mindre bevattningsbehov.

Applicering

Bästa underlag för applicering av kuntta är näringsfattig sand-/moränmo eller fin sand som binder fukt men inte gynnar ogräs. Vi ger noggranna instruktioner för grundarbetet och kan vid behov även utföra arbetet åt kunden. Man kan anlägga kuntta på egen hand, men genom att låta proffs göra jobbet (kunden sköter bevattningen) blir resultatet garanterat lyckat.

Skötsel

Efter appliceringen ska skogsmarken vattnas rikligt, till och med varje dag om vädret är varmt och torrt. Åtminstone torvskiktet ska vara ordentligt blött. Marken kan inte vattnas för mycket – jämn bevattning hela sommaren gör gott. Om kuntta läggs på hösten ska den vattnas nästa vår och försommar.

Det enklaste sättet att se till att bevattningen är tillräcklig är genom att använda vattenspridare. Efter den första sommarens och eventuellt nästa vårs bevattning är kuntta i praktiken skötselfri och kräver inte heller några grundförbättringar. Redan samma höst kan man plocka lingon och blåbär som växer på skogsmarken.

Takaisin ylös